Obchodní korporace

Sleva na ochranné známky

Úřad průmyslového vlastnictví poskytuje slevu na správním poplatku ve výši 20%, nejvíce však 1.000,- Kč, při splnění zvláštních podmínek elektronické registrace a online podání. Naše kancelář disponuje všemi těmito prostředky tak, aby byly podmínky pro slevu splněny....

Máte již zapsaného skutečného vlastníka?

Od 1.6.2021 je účinným zákon o evidenci skutečných majitelů, který ukládá většině právnických osob (typicky obchodní korporace, svěřenské fondy) zapsat svého skutečného majitele. Pokud evidující osoba nezajistí zápis údaje do evidence skutečných majitelů nebo zapíše...

Výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nelze užívat k vymezení předmětu podnikání

V květnu letošního roku Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že označení předmětu podnikání jako „Výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je z důvodu své neurčitosti jeho obsahu zdánlivé (§ 553 o. z.) a nepřihlíží se k němu (§ 554...

Registr skutečných majitelů v novém kabátě

Dne 01.03.2021 přešla evidence skutečných majitelů právnických osob do nové podoby. Nyní můžete získat přehledný aktuální i úplný výpis z tohoto registru v podobě připomínající výpis z obchodního rejstříku. Máte již proveden zápis? Pak stačí požádat o nový...

Obchodní korporace v novém

K 01. lednu 2021 nabývá účinnosti rozsáhlejší novela zákona o obchodních korporacích. Větší i menší změny musí obchodní korporace zapracovat do svých zakladatelských listin do 1 roku.

Napište nám

1 + 11 =

ADVOKÁTNÍ kancelář

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
(2. patro budovy polikliniky)

tel: +420 725 736 847
+420 556 836 870
e-mail: legatis@legatis.cz
ID datové schránky: h4qvenv

Provozní doba:

Po - Čt: 07:00-15:00   Pá: 07:00-13:00

frenštát pod radhoštěm

účetní kancelář

LEGATIS účetní kancelář, s.r.o.

Sportovní 1522/1b, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
(v patře nad kavárnou, vstup přes kavárnu)

tel: +420 725 713 483
e-mail: ucetnictvi@legatis.cz
ID datové schránky: i8tchyu

Provozní doba:

Po - Pá: 07:00-14:30

KOPŘIVNICE