Máte již zapsaného skutečného vlastníka?

Od 1.6.2021 je účinným zákon o evidenci skutečných majitelů, který ukládá většině právnických osob (typicky obchodní korporace, svěřenské fondy) zapsat svého skutečného majitele. Pokud evidující osoba nezajistí zápis údaje do evidence skutečných majitelů nebo zapíše údaje, které neodpovídají skutečnému stavu, a následně nezjedná nápravu ani do 15 dnů, hrozí jí pokuta až do výše 500.000 Kč. Pokuta ve stejné výši hrozí i skutečnému majiteli, pokud neposkytne potřebnou součinnost při zápisu. Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na zisku a nezapsaný skutečnému majitel nesmí pod sankci neplatnosti vykonávat svá hlasovací práva na valné hromadě či jako její jediný společník.

Napište nám

Kontakt

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
(2.patro budovy polikliniky)

tel: +420 556 836 870
e-mail: legatis@legatis.cz
ID datové schránky: h4qvenv

Prostory jsou monitorovány kamerovým systémem. Více informaci zde.

Parkování