Advokátní služby

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Jsme společností advokátů s dlouholetou zkušeností, hlubokou znalostí regionu, odborností, spolehlivostí a individuálním přístupem ke každému klientovi.

Poskytujeme služby v celé řadě právních oblastí, a to po celé České republice. Úzce spolupracujeme s klienty z plynárenského a energetického průmyslu, hájíme zájmy územních samospráv, jakož i poskytujeme právní služby firmám i jednolivcům.

V rámci tradičních advokátních služeb zastpujeme klienty v občanskoprávních i tresních věcech u soudů, poskytujeme právní služby v souvislosti s převody nemovitostí, jakož i zakládáme společnosti a spolky. Nedílnou součástí tradičních služeb jsou rovněž rodinné záležitosti, jako rozvod manželství nebo výživné pro děti. Výčet dalších služeb naleznete níže.

Díky jazykové vybavenosti našeho týmu společně dosáhneme dále. Každý z členu našeho týmu ovládá alespoň jeden cizí jazyk nakomunikativní úrovni. Není problém tak zkonrolovat smluvní dokumentaci v cizím jazyce nebo se rovnou účastnit cizojazyčného jednání.

black and silver fountain pen

V rámci skupiny LEGATIS spolupracuje naše advokátní kancelář zejména s naší účetní kanceláří, kdy právní služby mají často právě přesah do účetní a daňové oblasti.

Naše služby navíc neustále rozvíjíme a inovujeme, kdy jsme připraveni i na netradiční požadavky klientů. Tradiční poskytování právních služeb v kanceláři, na soudech a při jednáních jsme doplnili o elektronické a digitální služby. Naše setkání se tak mohou odehrát v online prostředí, stejně jako dokumenty a listiny jsme připraveni převzít i sdílet elektonicky. Je tak zcela na naší domluvě, jakou formou služby poskytneme.

Jsme LEGATIS

Nemovitosti

Darování i úplatné převody nemovitostí jsou naší pravidelnou agendou. Projednáme podmínky mezi smluvními stranami, sepíšeme smlouvy, ověříme Vám podpisy, zorganizuje advokátní úschovy kupních cen a vše zařídíme na katastru nemovitostí. Samozřejmostí je řešení věcných břemen a služebností, dělení a scelování pozemků nebo řešení nejrůznějších sporů mezi spoluvlastníky. Je-li toho zapotřebí, najdeme Vám znalce na ocenění nemovitosti nebo vyřídíme zpracování geometrického plánu.

Založení společnosti (s.r.o., A.s.)

Zakládáme společnosti s ručením i akciové společnosti. Ve spolupráci s notářskou kanceláří zajistíme vše až do samotného zápisu do obchodního rejstříku,

Trestní věci

Pravidelně zastupujeme poškozené v trestních věcech. Potřebujete rovnou obhájce? Jsme připraveni.

Oddlužení a konkurzy

Ať už jste dlužník nebo věřitel, ať řešíte oddlužení, nebo rovnou konkurz, ať chcete přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení nebo zastupovat před insolvenčním soudem, jsme tu pro Vás. Naše hluboká znalost této problematiky Vám přinese úspěch i v těžkých dobách.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Dluží Vám a nechce platit? Pak jsme tady pro Vás. Směnky, dlužní úpisy, půjčky, dlužné nájemné, nezaplacené kupní ceny, nezaplacené dílo, vymáháme v soudních, exekučních a insolvenčních řízení. Sepíšeme Vám uznání dluhu, projednáme s dlužníky splátkové kalendáře, a budeme je nahánět, dokud nezaplatí. Známe všechny triky!

úŘADY

Stavební úřad, přestupkový úřad, živnostenský úřad, silniční úřad, městský úřad, krajský úřad nebo rovnou ministerstvo není pro nás neznámou. Pomůžeme Vám s žádostmi, zastupování ve správních řízeních a vyřizováním Vaší věci, neboť víme kudy kam! A pokud selžou úřady, pak jsme připraveni bránit Vaše zájmy proti úřadům a nesprávnému úřednímu postupu i u soudu.

PRÁVNÍ AUDIT POZEMKU

Zvažujete koupi pozemku třeba pro stavbu rodinného domu? Prověřte si pozemek před jeho koupí tak, ať Vás pak nepřekvapí banka při sjednávání hypotéky, stavební úřad při žádosti o stavebním povolení nebo jen soused při řešení napojení na vodovod. Územní plán, katastr nemovitostí, vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, zaměření a rozdělení pozemku, prověření stávajících inženýrských sítí a možností nového napojení pro stavbu, prověření právního přístupu k pozemku, to jsou základní úkony, které by měl realizovat každý, kdo chce koupit pozemek pro stavbu rodinného domu. Prověřením právního stavu nemovitosti účinně předejdete budoucím problémům. Vyjma sepsání samotné kupní smlouvy a zabezpečení financí advokátní úschovou, Vám tak naše kancelář nabízí právní prověření pozemku. Neváhejte se na nás obrátit.

Ověřování podpisů

Advokát je oprávněnou osobou k ověřování podpisů (např. darovací smlouva k nemovitosti). Součástí našich služeb tak je ověřování podpisů.

Ověřování podpisů

Není důvod ztrácet cenný čas na poště. Ověřování podpisů je u nás samozřejmostí.

PRACOVNÍ PRÁVO

Poskytujeme komplexní právní služby pro zaměstnavatele i zaměstnance, včetně vysoce specializovaných úkonů v rámci pracovního práva. 

KORPORÁVNÍ PRÁVO

Organizujeme valné hromady, realizujeme fúze a jiné přeměny, jmenujeme a odvoláváme, schvalujeme účetní závěrky, podáváme na obchodní rejstřík, likvidujeme společnosti, apod. Využijte naše dovednosti ve svůj prospěch!

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Potřebujete svou věc prokonzultovat nebo jen sepsat. Neváhejte nás kontaktovat.

Krátká konzultace (20 minut)

Potřebujete svou věc jen krátce prokonzultovat? Nabízíme Vám možnost 20 minutové schůzky pro rychlý vhled do Vašeho problému.

Na krátkou konzultaci je nutné se objednat. Rezervujte si svůj termín ZDE.

Smlouvy

Sepíšeme Vám potřebné smlouvy a pomůžeme s navazujícími kroky, ať už řešíte nájem, provádíte stavbu nebo třeba kupujete vozidlo. Myslíme dopředu za Vás, co vše se může stát, tak aby Vás naše smlouva dostatečně chránila i v těžkých dobách.

RODINNÉ PRÁVO

Zastupujeme v rozvodových řízeních, vypořádáváme společné jmění manželů, vymáháme výživné, chodíme k soudům pro souhlasy za nezletilé a mnohem víc.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Poskytujeme komplexní právní služby v rámci developerských projektů a investic do nemovitostí, a to od prvních fází projektu, kdy zejména právně prověřujeme nemovitosti ve vztahu k možnostem výstavby, přes jednání s vlastníky dotčených pozemků, správními úřady a správci inženýrských sítí, až po přípravu veškeré smluvní dokumentace, ať už stavíte rodinné domy nebo rovnou nákupní centrum.

ADVokátní úschovy

Profesionální úschova peněz a listin v souvislosti s převodem nemovitostí, obchodních podílů a jiných cenných aktiv.

Každé advokátní úschově peněz je přidělen samostaný bankovní účet advokátní úschovy vedený na jméno složitele, a to u předních českých bank MONETA Money Bank, a.s. a Česká spořitelna, a.s., kdy úschovy peněz zabezpečujeme v CZK, EUR i USD měně.

Advokátní úschovy

Provádíme profesionální správu financí v rámci advokátních úschov. Bezpečné a transparetní složení kupní ceny nemovitosti nebo ceny obchodní podílu.

Peněžní úschovu realizujeme v CZK, jakož i ve vybraných cizích měnách (EUR, USD).

Kancelář disponuje zvláštním pojištním odpovědnosti v souvislosti s prováděním advokátních úschov.

Autorizovaná konverze dokumentů

Advokát je oprávněn k převodu listiných dokumetů do jejich elektronické podoby s hodnotou elektronického originálu a naopak. Elektronické originály jsou pak jednoduše použitelné pro elektronická podání na soudy a úřady.

sPOLKY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, NADACE

Založíme, upravíme, zorganizujeme. Dobře víme, že Váš spolek, společenství vlastníků nebo nadace má dost svých starostí. Rádi Vám pomůžeme sepsat nebo upravit stanovy, zorganizovat volby do orgánů, opravit neúplné zápisy ve veřejných rejstřících, nebo Vám pomoci s likvidací.

DĚDICTVÍ A VĚCI POSLEDNÍ

Myslíte na věci budoucí? U nás Vám pomůžeme se závětí, darováním pro případ smrti nebo rovnou založíme svěřenský fond. Jsme rovněž připraveni Vás zastupovat v dědickém řízení.

Zastupování v soudních řízeních

Jsme advokáti, a tak naší největší doménou je zastupování klientů u soudů všech stupňů.

Napište nám

7 + 15 =

ADVOKÁTNÍ kancelář

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
(2. patro budovy polikliniky)

tel: +420 725 736 847
+420 556 836 870
e-mail: legatis@legatis.cz
ID datové schránky: h4qvenv

Provozní doba:

Po - Čt: 07:00-15:00   Pá: 07:00-13:00

frenštát pod radhoštěm

účetní kancelář

LEGATIS účetní kancelář, s.r.o.

Sportovní 1522/1b, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
(v patře nad kavárnou, vstup přes kavárnu)

tel: +420 725 713 483
e-mail: ucetnictvi@legatis.cz
ID datové schránky: i8tchyu

Provozní doba:

Po - Pá: 07:00-14:30

KOPŘIVNICE