Naše služby

Naše služby neustále rozvíjíme a inovujeme, kdy jsme připraveni i na netradiční požadavky klientů. Tradiční poskytování právních a účetních služeb v kanceláři, na soudech a při jednáních jsme doplnili o elektronické a digitální služby. Naše setkání se tak mohou odehrát v online prostředí, stejně jako dokumenty a listiny jsme připraveni převzít i sdílet elektonicky. Je tak zcela na naší domluvě, jakou formou služby poskytneme.

Nemovitosti

Darování i úplatné převody nemovitostí jsou naší pravidelnou agendou. Projednáme podmínky mezi smluvními stranami, sepíšeme smlouvy, ověříme Vám podpisy, zorganizuje advokátní úschovy kupních cen a vše zařídíme na katastru nemovitostí. Samozřejmostí je řešení věcných břemen a služebností, dělení a scelování pozemků nebo řešení nejrůznějších sporů mezi spoluvlastníky. Je-li toho zapotřebí, najdeme Vám znalce na ocenění nemovitosti nebo vyřídíme zpracování geometrického plánu.

ADVokátní úschovy

Profesionální úschova peněz a listin v souvislosti s převodem nemovitostí, obchodních podílů a jiných cenných aktiv.

Každé advokátní úschově peněz je přidělen samostaný bankovní účet advokátní úschovy vedený na jméno složitele, a to u předních českých bank MONETA Money Bank, a.s. a Česká spořitelna, a.s., kdy úschovy peněz zabezpečujeme v CZK, EUR i USD měně.

Ověřování podpisů

Advokát je oprávněnou osobou k ověřování podpisů (např. darovací smlouva k nemovitosti). Součástí našich služeb tak je ověřování podpisů.

Autorizovaná konverze dokumentů

Advokát je oprávněn k převodu listiných dokumetů do jejich elektronické podoby s hodnotou elektronického originálu a naopak. Elektronické originály jsou pak jednoduše použitelné pro elektronická podání na soudy a úřady.

Zastupování v soudních řízeních

Jsme advokáti, a tak naší největší doménou je zastupování klientů u soudů všech stupňů.

Trestní věci

Pravidelně zastupujeme poškozené v trestních věcech. Potřebujete rovnou obhájce? Jsme připraveni.

Smlouvy

Sepíšeme Vám potřebné smlouvy a pomůžeme s navazujícími kroky, ať už řešíte nájem, provádíte stavbu nebo třeba kupujete vozidlo. Myslíme dopředu za Vás, co vše se může stát, tak aby Vás naše smlouva dostatečně chránila i v těžkých dobách.

Oddlužení a konkurzy

Ať už jste dlužník nebo věřitel, ať řešíte oddlužení, nebo rovnou konkurz, ať chcete přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení nebo zastupovat před insolvenčním soudem, jsme tu pro Vás. Naše hluboká znalost této problematiky Vám přinese úspěch i v těžkých dobách.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Dluží Vám a nechce platit? Pak jsme tady pro Vás. Směnky, dlužní úpisy, půjčky, dlužné nájemné, nezaplacené kupní ceny, nezaplacené dílo, vymáháme v soudních, exekučních a insolvenčních řízení. Sepíšeme Vám uznání dluhu, projednáme s dlužníky splátkové kalendáře, a budeme je nahánět, dokud nezaplatí. Známe všechny triky!

úŘADY

Stavební úřad, přestupkový úřad, živnostenský úřad, silniční úřad, městský úřad, krajský úřad nebo rovnou ministerstvo není pro nás neznámou. Pomůžeme Vám s žádostmi, zastupování ve správních řízeních a vyřizováním Vaší věci, neboť víme kudy kam! A pokud selžou úřady, pak jsme připraveni bránit Vaše zájmy proti úřadům a nesprávnému úřednímu postupu i u soudu.

PRÁVNÍ AUDIT POZEMKU

Zvažujete koupi pozemku třeba pro stavbu rodinného domu? Prověřte si pozemek před jeho koupí tak, ať Vás pak nepřekvapí banka při sjednávání hypotéky, stavební úřad při žádosti o stavebním povolení nebo jen soused při řešení napojení na vodovod. Územní plán, katastr nemovitostí, vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, zaměření a rozdělení pozemku, prověření stávajících inženýrských sítí a možností nového napojení pro stavbu, prověření právního přístupu k pozemku, to jsou základní úkony, které by měl realizovat každý, kdo chce koupit pozemek pro stavbu rodinného domu. Prověřením právního stavu nemovitosti účinně předejdete budoucím problémům. Vyjma sepsání samotné kupní smlouvy a zabezpečení financí advokátní úschovou, Vám tak naše kancelář nabízí právní prověření pozemku. Neváhejte se na nás obrátit.

PRACOVNÍ PRÁVO

Poskytujeme komplexní právní služby pro zaměstnavatele i zaměstnance, včetně vysoce specializovaných úkonů v rámci pracovního práva. 

KORPORÁVNÍ PRÁVO

Zakládáme společnosti, organizujeme valné hromady, realizujeme fúze a jiné přeměny, jmenujeme a odvoláváme, schvalujeme účetní závěrky, podáváme na obchodní rejstřík, likvidujeme společnosti, apod. Využijte naše dovednosti ve svůj prospěch!

DĚDICTVÍ A VĚCI POSLEDNÍ

Myslíte na věci budoucí? U nás Vám pomůžeme se závětí, darováním pro případ smrti nebo rovnou založíme svěřenský fond. Jsme rovněž připraveni Vás zastupovat v dědickém řízení.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Poskytujeme komplexní právní služby v rámci developerských projektů a investic do nemovitostí, a to od prvních fází projektu, kdy zejména právně prověřujeme nemovitosti ve vztahu k možnostem výstavby, přes jednání s vlastníky dotčených pozemků, správními úřady a správci inženýrských sítí, až po přípravu veškeré smluvní dokumentace, ať už stavíte rodinné domy nebo rovnou nákupní centrum.

sPOLKY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, NADACE

Založíme, upravíme, zorganizujeme. Dobře víme, že Váš spolek, společenství vlastníků nebo nadace má dost svých starostí. Rádi Vám pomůžeme sepsat nebo upravit stanovy, zorganizovat volby do orgánů, opravit neúplné zápisy ve veřejných rejstřících, nebo Vám pomoci s likvidací.

RODINNÉ PRÁVO

Zastupujeme v rozvodových řízeních, vypořádáváme společné jmění manželů, vymáháme výživné, chodíme k soudům pro souhlasy za nezletilé a mnohem víc.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Potřebujete svou věc prokonzultovat nebo jen sepsat. Neváhejte nás kontaktovat.

Krátká konzultace (20 minut)

Potřebujete svou věc jen krátce prokonzultovat? Nabízíme Vám možnost 20 minutové schůzky pro rychlý vhled do Vašeho problému.

Na krátkou konzultaci je nutné se objednat. Rezervujte si svůj termín ZDE.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví klientů je naší základní agednou. Na základě dokladů od klienta nejen zaúčtujeme doklady v požadovaných intervalech, ale poskytneme komplexní služby vedení účetnictví.

daňová evidence

Máte-li příjmy ze samostatné činnosti a chcete vést daňovou evidenci, neváhejte se na nás obrátit.

Zpracování mezd

Zpracování mezd a mzdové agendy není pro nás žádný oříšek. Samozřejmostí je zpracování a rozesílání tradičních výplatních pásek.

Zpracování dph a daňového přiznání

Jste plátci DPH? Sestavení a odeslání přiznání k dani z přidané hodnoty je nedílnou součástí služeb při zpracování účetnictví nebo daňové evidence.

Daňová přiznání

Řádné plnění daňových tvrzení je klíčové pro každé úspěšné podnikání. Nabízeme zpracování veškerých daňových přiznání potřebných pro Vaše úspěšné podnikání.

účetní poradenství

Potřebujete svou věc prokonzultovat. Neváhejte nás kontaktovat.

dotace

Poskytujeme účetní podporu při vedení, účtování a vyúčtování nejrůznějších dotací.

Advokátní úschovy

Provádíme profesionální správu financí v rámci advokátních úschov. Bezpečné a transparetní složení kupní ceny nemovitosti nebo ceny obchodní podílu.

Peněžní úschovu realizujeme v CZK, jakož i ve vybraných cizích měnách (EUR, USD).

Kancelář disponuje zvláštním pojištním odpovědnosti v souvislosti s prováděním advokátních úschov.

Ověřování podpisů

Není důvod ztrácet cenný čas na poště. Ověřování podpisů je u nás samozřejmostí.

Vyúčtování dotací

Nad rámec běžných účetních služeb nabízíme klientům naše zkušenosti s vedením a účtováním nejrůznějších dotačních titulů.

Nenašli jste, co hledáte? Nebojte se nás zeptat! 

Naše právní služby

Napište nám

13 + 10 =

ADVOKÁTNÍ kancelář

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
(2. patro budovy polikliniky)

tel: +420 725 736 847
+420 556 836 870
e-mail: legatis@legatis.cz
ID datové schránky: h4qvenv

Provozní doba:

Po - Čt: 07:00-15:00   Pá: 07:00-13:00

frenštát pod radhoštěm

účetní kancelář

LEGATIS účetní kancelář, s.r.o.

Sportovní 1522/1b, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
(v patře nad kavárnou, vstup přes kavárnu)

tel: +420 725 713 483
e-mail: ucetnictvi@legatis.cz
ID datové schránky: i8tchyu

Provozní doba:

Po - Pá: 07:00-14:30

KOPŘIVNICE