Cena právních služeb

Cena právních služeb

Je pro nás důležité, aby naše spolupráce vedla k oboustranné spokojenosti, kdy klíčovým milníkem této spokojenosti je smysluplná odměna za právní služby odpovídající požadovaným výkonům a náročnosti práce, jakož i možnostem klienta. Odměna je tak vysoce individuální diskrétní záležitostí u každého našeho klienta.

V převážné většině případů domlouváme odměnu hodinovou sazbou. Klient v takovém případě platí za reálně vynaložené hodiny na jeho věc, tedy výsledná cena tak lépe odpovídá časové náročnosti naší práce. Je právem každého klienta, aby se již při sjednávání právní služby dozvěděl alespoň hrubý odhad časové náročnosti, měl představu o výsledné ceně. Obvykle účtovaná hodinová sazba činí 1.500,- Kč plus DPH, tj. 1.815,- Kč za každou hodinu, kdy účtujeme po započatých půlhodinách. Hotové výdaje související s právními službami (např. soudní poplatky) nejsou v ceně právní služby zahrnuty.

Další možností je sjednání fixní odměny. Právní služba je tak poskytnuta bez ohledu na časovou náročnost za pevně danou cenu, tedy bez rizika jejího zvyšování.

Paušál je ideálním řešením, máme-li již na základě dosavadní vzájemné spolupráce oboustrannou představu o rozsahu právních služeb, které budete poptávat pravidelně. Jedná se o pravidelnou měsíční platbu, která zahrnuje určitý počet hodin právních služeb za cenu nižší, než běžná hodinová sazba.

Odměna dle advokátního tarifu (vyhl. MSP č. 177/1996 Sb.) je nejčastějším způsobem účtování odměny v případě soudních sporů. Rovněž je možné se dohodnout na odměně za jednotlivý úkon právní služby dle advokátního tarifu.

Ve výjimečných případech se lze dohodnout také na odměně vyjádřené podílem na úspěchu ve věci. Taková dohoda je výjimečným vyjádřením vzájemné důvěry v úspěšnost poskytované právní služby.

V každém okamžiku poskytování právní služby usilujeme o maximální kompenzaci nákladů na právní pomoc protistranou, tak aby klient v ideálním případě dosáhl soudního rozhodnutí nebo dohody, na základě které je protistrana zavázána alespoň k úhradě podílu na klientem vynaložených nákladech na právní pomoc.

Cena právních služeb

Napište nám

Kontakt

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
(2.patro budovy polikliniky)

tel: +420 556 836 870
e-mail: legatis@legatis.cz
ID datové schránky: h4qvenv

Prostory jsou monitorovány kamerovým systémem. Více informaci zde.

Parkování