Cena služeb

Cena právních služeb

Je pro nás důležité, aby naše spolupráce vedla k oboustranné spokojenosti, kdy klíčovým milníkem této spokojenosti je smysluplná odměna za služby odpovídající požadovaným výkonům a náročnosti práce, jakož i možnostem klienta. Odměna je tak vysoce individuální záležitostí u každého našeho klienta. Pro základní představu i snazší orientaci však níže uvádíme základní ceník našich služeb.

PRÁVNÍ SLUŽBY

PRÁVNÍ SLUŽBY

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

V převážné většině případů domlouváme odměnu hodinovou sazbou. Klient v takovém případě platí za reálně vynaložené hodiny na jeho věc, tedy výsledná cena tak lépe odpovídá časové náročnosti naší práce. Je právem každého klienta, aby se již při sjednávání právní služby dozvěděl alespoň hrubý odhad časové náročnosti, měl představu o výsledné ceně. Hodinovou sazbu účtujeme dle započatých půlhodin. Hotové výdaje související s právními službami (např. soudní poplatky) nejsou v ceně právní služby zahrnuty.

Další možností je sjednání fixní odměny. Právní služba je tak poskytnuta bez ohledu na časovou náročnost za pevně danou cenu, tedy bez rizika jejího zvyšování.

Paušál je ideálním řešením, máme-li již na základě dosavadní vzájemné spolupráce oboustrannou představu o rozsahu právních služeb, které budete poptávat pravidelně. Jedná se o pravidelnou měsíční platbu, která zahrnuje určitý počet hodin právních služeb za cenu nižší, než běžná hodinová sazba.

Odměna dle advokátního tarifu (vyhl. MSP č. 177/1996 Sb.) je nejčastějším způsobem účtování odměny v případě soudních sporů. Rovněž je možné se dohodnout na odměně za jednotlivý úkon právní služby dle advokátního tarifu.

Ve výjimečných případech se lze dohodnout také na odměně vyjádřené podílem na úspěchu ve věci. Taková dohoda je výjimečným vyjádřením vzájemné důvěry v úspěšnost poskytované právní služby.

V každém okamžiku poskytování právní služby usilujeme o maximální kompenzaci nákladů na právní pomoc protistranou, tak aby klient v ideálním případě dosáhl soudního rozhodnutí nebo dohody, na základě které je protistrana zavázána alespoň k úhradě podílu na klientem vynaložených nákladech na právní pomoc.

UČETNÍ SLUŽBY

UČETNÍ SLUŽBY

LEGATIS účetní kancelář, s.r.o.

S klienty dohodneme vždy individuální odměnu za zpracování a vedení účetnictví, stejně jako za další účetní služby. Sjedná odměna vychází z rozsahu účetnictví klienta,.

Tak aby odměna byla oboustranně vyvážená, pak obvykle sjednáváme pružnou sazbu dle počtu zpracovaných účetních položek.

Rovněž je možné dohodnout se na fixní odměně bez ohledu na změny, které v  rámci účetního roku u klienta nastanou.

Taktéž je možná kombinace obou možností, případně se dohodneme zcela odlišně, a to dle potřeb klienta a náročnosti jeho věci.

Ve všech případech usilujeme o oboustranně vyváženou dohodu o ceně účetních služeb.

stacked round gold-colored coins on white surface

Ceník právních služeb

Ceník vybraných právních služeb

Níže uvádíme orientační ceny vybraných právních služeb. Ceny jsou základní a vycházení z obvykle účtováných odměn při standartní složitosti věci. Konečná cena závisí vždy na individuálním posouzení věci klienta.

Převody nemovitostí

Insolvence

Napište nám

6 + 15 =

ADVOKÁTNÍ kancelář

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
(2. patro budovy polikliniky)

tel: +420 725 736 847
+420 556 836 870
e-mail: legatis@legatis.cz
ID datové schránky: h4qvenv

Provozní doba:

Po - Čt: 07:00-15:00   Pá: 07:00-13:00

frenštát pod radhoštěm

účetní kancelář

LEGATIS účetní kancelář, s.r.o.

Sportovní 1522/1b, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
(v patře nad kavárnou, vstup přes kavárnu)

tel: +420 725 713 483
e-mail: ucetnictvi@legatis.cz
ID datové schránky: i8tchyu

Provozní doba:

Po - Pá: 07:00-14:30

KOPŘIVNICE