Legatis

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

… komplexní služby pod jednou značkou.

Justice

Advokátní kancelář ve Frenštátě pod Radhoštěm se nachází v druhém patře budovy polikliniky se vstupem přes polikliniku. Pokud k nám jedete autem, pak je možno zaparkovat v některé z bočních uliček nebo využít placené parkoviště u přilehlého supermarketu Albert.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Frenštát pod Radhoštěm

Jsme společností advokátů ve Frenštátě pod Radhoštěm s dlouholetou zkušeností, hlubokou znalostí regionu, odborností, spolehlivostí a individuálním přístupem ke každému klientovi. Poskytujeme služby v celé řadě právních oblastí, a to po celé České republice. Úzce spolupracujeme s klienty z plynárenského a energetického průmyslu, hájíme zájmy územních samospráv, jakož i poskytujeme právní služby jednolivcům. Díky jazykové vybavenosti našeho týmu společně dosáhneme dále.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

LEGATIS účetní kancelář, s.r.o.

Kopřivnice

Nabízíme komplexní služby účetní kanceláře, včetně zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání. Díky flexibilitě zvládáme i další účetní a ekonomické služby dle dohody s klientem, včetně účtování dotací.

black and silver fountain pen

Účetní kancelář v Kopřivnici naleznete v patře kavárny Lucky Café se vstupem přes kavárnu. Pro parkování je možno využít jedno parkovací místo za kavárnou nebo přilehlé parkoviště u házenkářské haly.

Pomůžeme vám ve všech právních i účetních oblastech

Právní služby

Poskytujeme právní služby v celé řadě oblastí, ať už se jedná o občanské právo nebo právo obchodních korporací, pracovní právo, insolvence nebo rovnou trestní právo. Spektrum našich služeb je široké a to navíc v několika světových jazycích. V rámci převodů nemovitostí a jiných cenných aktiv je samozřejmostí provádění advokátních úschovy peněz (aktuálně v CZK, EUR, USD).

pŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Darování i úplatné převody nemovitostí jsou naší pravidelnou agendou. Projednáme podmínky mezi smluvními stranami, sepíšeme smlouvy, ověříme Vám podpisy, zorganizuje advokátní úschovy kupních cen a vše zařídíme na katastru nemovitostí. Samozřejmostí je řešení věcných břemen a služebností, dělení a scelování pozemků nebo řešení nejrůznějších sporů mezi spoluvlastníky. Je-li toho zapotřebí, najdeme Vám znalce na ocenění nemovitosti nebo vyřídíme zpracování geometrického plánu.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Profesionální úschova peněz a listin v souvislosti s převodem nemovitostí, obchodních podílů a jiných cenných aktiv.

Každé advokátní úschově peněz je přidělen samostaný bankovní účet advokátní úschovy vedený na jméno složitele, a to u předních českých bank MONETA Money Bank, a.s. a Česká spořitelna, a.s., kdy úschovy peněz zabezpečujeme v CZK, EUR i USD měně.

zakládání společností

Zakládáme společnosti, organizujeme valné hromady, realizujeme fúze a jiné přeměny, jmenujeme a odvoláváme, schvalujeme účetní závěrky, podáváme na obchodní rejstřík, likvidujeme společnosti, apod. Využijte naše dovednosti ve svůj prospěch!

Účetní služby

V rámci účetních služeb poskyteme klasické účetní služby, ať už se jedná o vedení účetnictví, zpracování mezd nebo daňových přiznání. Neustále však nacházíme nové koncepty účetních služeb díky naší pestré klientele, jako je třeba vedení a zústování dotačních titulů. Účetní služby tak nabízíme nejen živnostníkům nebo obchodním korporacím, ale rovněž spolkům a neziskovým organizacím.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví klientů je naší základní agednou. Na základě dokladů od klienta nejen zaúčtujeme doklady v požadovaných intervalech, ale poskytneme komplexní služby vedení účetnictví.

Mzdové účetnictví

Zpracování mezd a mzdové agendy není pro nás žádný oříšek. Samozřejmostí je zpracování a rozesílání tradičních výplatních pásek.í.

Daňová přiznání

Řádné plnění daňových tvrzení je klíčové pro každé úspěšné podnikání. Nabízeme zpracování veškerých daňových přiznání potřebných pro Vaše úspěšné podnikání.

Novinky

person writing on white paper

Insolvenční řízení Energetický holding Malina a.s.

Významný dodavatel fotovoltaik 09.05.2023 vstoupil do insolvence a soud prohlásil dne 12.05.2023 úpadek. Jste jedním z poškozených zákazníků, zaměstnanců nebo dodavatelů. Je čas uplatnit své nároky! Nabízíme tak poškozeným účelné hájení jejich zájmu v insolvečním řízení. Obraťte se na naši kancelář ještě dnes. Lhůta pro přihlášení pohledávek je do 12.07.2023!

aktualizováno, květen 2023

Nově platby i kartou

Advokátní kancelář se od března zařadila do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu "Česko platí kartou". Od března tak je možno i u nás platit kartou a to bezkontaktně.

Minimální mzda od 01.01.2023

S účinností od 1. ledna 2023 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1.100 Kč za měsíc na 17.300 Kč, resp. o 7,40 Kč za hodinu na 103,80 Kč.O tomto zvýšení rozhodla vláda ČR na svém jednání dne 21. prosince 2022 nařízením vlády č. 465/2022...

Změna paušální daně z příjmu

Paušální daň budou moci od 1.1.2023 využít všechny OSVČ, jejichž roční obrat nedosahuje 2 miliony korun a kteří nebudou registrovaní jako plátci DPH. Částka paušální daně bude nově odstupňována do tří pásem dle výše příjmu a kategorie poplatníka. Řemeslníci budou...

Povinné zřízení datových schránek

Od ledna 2023 bude povinně (automaticky) zřízena datová schránka podnikajícím fyzickým osobám (včetně osob, které mají živnost aktuálně pozastavenou) a dále všem právnickým osobám, které ji doposud zřízenou nemají. Právnickým osobám a živnostníkům budou rozeslány...

Zrušení elektronické evidence tržeb

Od 1.1.2023 byl zrušen zákon o evidenci tržeb, odpadne tak dosavadní povinnost tržby evidovat a zasílat správci daně, včetně všech ostatních povinností vyplývajících z tohoto zákona, tj. např. umístit na provozovně informační oznámení. Systém EET nebude na straně...

PROČ LEGATIS?

Odbornost, flexibilita a dostupnost

Jsme špičkový tým odborníků z řad advokátů a účetních s dlouholetými zkušenostmi, kdy své znalosti a dovednosti neustále prohlubujeme, a to jak s každým případem, tak i na specializovaných vzdělávacích akcích. Navíc úzce spolupracujeme s dalšími profesemi, jako jsou daňoví poradci, exekutoři, insolvenční správci notáři a znalci, což vždy činí naše služby komplexním odborným řešením.

Komplexnost služeb je zajištěna unikátním spojením advokátní a účetní kanceláře pod jednou střechou LEGATIS.

Naše služby poskytujeme s maximální flexibilitou, ať už se jedná o nalezení vhodného termínu naší schůzky, efektivní řešení neodkladných záležitostí, nebo volbu místa či formy komunikace. V dnešní době pro nás není překážkou poskytování online právních služeb.

Legatis

Vaší výhodou je dostupnost našich služeb, a to nikoliv jen v našem regionu. Naše služby poskytujeme napříč Českou republikou a s mezinárodním přesahem, a to za cenu odpovídající našemu regionu.

Naše kancelář je pojištěna v rámci profesní odpovědnosti advokáta, a to až do výše 100.000.000,- Kč.

Obchodní zkušnosti, vzdělání a vysoká firemní kulura jsou klíčovými prvky pro náš tým LEGATIS.

Kdo je advokát, aneb kdo smí poskytovat právní služby?

Advokát není jen právník. Advokát je odborník a profesionál v poskytování právních služeb, jakožto osoba disponující licencí udělenou Českou advokátní komorou. Pouze advokát garantuje klientovi odbornost a profesionalitu poskytované služby, kdy advokát je navíc ze zákona pojištěn v rámci profesní odpovědnosti.

Osoby poskytující nejrůznější právní služby za úplatu bez licence advokáta (vyjma notářů, exekutorů, apod.) jsou povětšinou “právními šmejdy”, aneb vinkláři, kteří tyto služby vydávají za poradenství, hájení zájmů, apod. Bližší informace o vinklářích pravidelně uveřejňuje ČAK na svých stránkách.

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Napište nám

12 + 5 =

ADVOKÁTNÍ kancelář

LEGATIS advokátní kancelář, s.r.o.

Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
(2. patro budovy polikliniky)

tel: +420 725 736 847
+420 556 836 870
e-mail: legatis@legatis.cz
ID datové schránky: h4qvenv

Provozní doba:

Po - Čt: 07:00-15:00   Pá: 07:00-13:00

frenštát pod radhoštěm

účetní kancelář

LEGATIS účetní kancelář, s.r.o.

Sportovní 1522/1b, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
(v patře nad kavárnou, vstup přes kavárnu)

tel: +420 725 713 483
e-mail: ucetnictvi@legatis.cz
ID datové schránky: i8tchyu

Provozní doba:

Po - Pá: 07:00-14:30

KOPŘIVNICE