Již 1. července 2021 vstoupí v účinnost nový zákon upravující náhradní výživné pro nezaopatřené dítě. Podmínkou k přiznání takové dávky je zejména probíhající exekuce pro takové výživné a podání žádosti k úřadu práce. Maximální měsíční částka je stanovena ve výši...